Presse

Dvořáks Messe i D-dur, Op. 86, for kor og orgel

Messen i D-dur, op. 86, er komponeret af Antonín Dvořák i 1887 og kendes fra mange opførelser i en senere form for kor og orkester. Messen opføres dog ved Odense Kammerkors koncerter i 2022 i dens oprindelige form: et værk for kor og orgel. Odense Kammerkor opfører messen i samarbejde med organist, Lars Frederiksen, ved Vor Frue Kirke i Odense.

Værket er fra Dvořáks hånd holdt enkelt i kompositionen, men rigt i romantikkens harmonier og udtryksfuldt i tonesproget med tydelig inspiration fra folkesangsagtige melodier.

Til koncerterne omkranses messen af tre højromantiske a capella-værker. Indledningsvis opføres Anton Bruckners “Christus factus est (Graduale)” og Felix Mendelssohn “Richte mich, Gott (salme 43, Op. 78, nr. 2)”. Efter hovedværket, Dvořáks Messe, afrundes den romatiske aften med Josef Gabriel Rheinbergers “Abendlied (Op 69, nr. 3)”.

Sommer i Danmark og Frankrig

I juli måned vender Odense Kammerkor tilbage til Festival Choral International En Provence. Festivalen afholdes for 25. gang, og Odense Kammerkor synger fire af de i alt 40 koncerter på festivalen. Programmet til koncerterne er en alsidig blanding af nyt og gammelt, dansk og fransk – dog med afstikkere til europæiske værker med betydning for den danske/franske samtid.

Blandt verdslige værker opføres renæssancemadrigaler fra Italien, Frankrig, Tyskland og England sat overfor uddrag af Debyssys Chansons i impressionismens tonesprog. Svend S. Schultz, Niels W. Gade, Matti Borg og Carl Nielsens ikoniske danske sange suppleret med eksempler fra den danske folkevise-tradition ligger i helt naturlig forlængelse heraf.

En række internationale, kirkemusikalske værker af bl.a. Mendelsohn, Bruckner, Rheinberger, Pärt, Durufle og – naturligvis – Carl Nielsen fremhæver Odense Kammerkors lyse, nordiske klang i romantikkens og det 20. århundredes repertoire.

Inden afrejsen først i juli opføres rejseprogrammet ved flere sommerkoncerter i juni måned i Danmark samt i Byrum Kirke på Læsø lørdag d. 3. september.


Omtale