Presse

MUSICA BALTICA – ØSTERSØEN RUNDT

På denne musikalske rundrejse omkring Østersølandene præsenteres tilhørerne for satser fra det 19. århundredes nationalromantiske udtryk til det 20. århundredes mere nutidige og minimalistiske klangbillede. Rundrejsen starter – og slutter – i Danmark med 2 x Nielsen, den unge Mette Nielsen, som repræsentant med musik fra dette århundrede og den ældre Carl Nielsen, med musik fra forrige århundrede. Efter Danmark bevæger programmet sig gennem de nordiske lande, der støder op til Østersøen, omkring Baltikum og sluttelig gennem Polen og Tyskland tilbage til Danmark. 

Musikken repræsenterer såvel verdslige som kirkelige genrer, er på lokale sprog, på latin og på engelsk. Det er en musikalsk rejse i særklasse, en rejse hvor tilhørerne får et kulturelt indblik i musikken fra vores nabolande rundt om Østersøen. Musik og tekster der, gennem komponisterne fra det 19. og 20. århundrede i såvel nationalromantisk som moderne tonesprog, bringer landenes særegenhed op til overfladen af Østersøen. 

Programmet er sammensat, så det kan opføres i såvel koncertsal som i kirkerum. 

Sommer i Danmark og Frankrig

I juli måned vender Odense Kammerkor tilbage til Festival Choral International En Provence. Festivalen afholdes for 25. gang, og Odense Kammerkor synger fire af de i alt 40 koncerter på festivalen. Programmet til koncerterne er en alsidig blanding af nyt og gammelt, dansk og fransk – dog med afstikkere til europæiske værker med betydning for den danske/franske samtid.

Blandt verdslige værker opføres renæssancemadrigaler fra Italien, Frankrig, Tyskland og England sat overfor uddrag af Debyssys Chansons i impressionismens tonesprog. Svend S. Schultz, Niels W. Gade, Matti Borg og Carl Nielsens ikoniske danske sange suppleret med eksempler fra den danske folkevise-tradition ligger i helt naturlig forlængelse heraf.

En række internationale, kirkemusikalske værker af bl.a. Mendelsohn, Bruckner, Rheinberger, Pärt, Durufle og – naturligvis – Carl Nielsen fremhæver Odense Kammerkors lyse, nordiske klang i romantikkens og det 20. århundredes repertoire.

Inden afrejsen først i juli opføres rejseprogrammet ved flere sommerkoncerter i juni måned i Danmark samt i Byrum Kirke på Læsø lørdag d. 3. september.


Omtale